Intake en onderzoek

Kinderen vragen om een eigen benaderingswijze. Veel meer dan bij volwassenen is sprake van een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling.

  • Om goed inzicht in de klachten te krijgen zal er tijdens de eerste afspraak een intake gesprek plaats vinden. Vragen over het plassen, poepen, toiletgedrag, eten, drinken en de ontwikkeling en het functioneren van uw kind zijn van belang om duidelijkheid te krijgen over de klachten. De hulpvraag van u en uw kind zijn hierbij belangrijk. Er zal gevraagd worden om vragenlijsten, drink- en vezellijsten in te vullen en een paar dagen plas- of poepdagboekjes bij te houden.
  • In een vervolgafspraak zal er een lichamelijk onderzoek gedaan worden. Hier wordt op speelse wijze de algemene motoriek, zoals lopen, springen, hinkelen, huppelen etc. en het lichaamsbesef van uw kind beoordeeld.
  • De kinderbekkenfysiotherapeut kan een functieonderzoek van de bekkenbodem zinvol achten. De manier waarop dat gaat wordt met u besproken. Zo kan uitgezocht worden hoe de bekkenbodemspieren functioneren en of zij goed samenwerken met de blaas en de darmen. Er zal ook gekeken worden naar de manier van ademen en het gebruik van de adem tijdens plassen en poepen.

Na het intakegesprek en het onderzoek zal de kinderbekkenfysiotherapeut beoordelen of zij uw kind kan behandelen en wordt er samen met u en uw kind een behandelplan opgesteld. Ook wordt met u besproken of het nodig is om meerdere deskundigen in te schakelen. In overleg met de verwijzer, huisarts kan het zinvol zijn om een specialist, continentieverpleegkundige, een diëtiste of een psycholoog te raadplegen.