Voor en na een operatie

Uit de literatuur blijkt dat bekkenfysiotherapie bij een operatie in het buik/bekkengebied leidt tot verbetering van de functie van de bekkenbodem en de kwaliteit van leven.

Dit kunnen de volgende operaties zijn:

 • verzakkingsoperaties
 • urine-incontinentie operaties
 • darmoperaties b.v. bij verzakkingen of na darmkanker
 • verwijdering van aambeien

De bekkenfysiotherapeutische begeleiding bij verzakkings en urine-incontinentieoperaties bestaan meestal uit enkele sessies vóór de operatie en enkele sessies daarna. Maar ook voor het opheffen van een stoma kan bekkenfysiotherapie vooraf erg zinvol zijn.

Vóór de operatie wordt gewerkt aan:

 • uitleg over de operatie en de relatie met de bekkenbodem en bestaande problematiek
 • Bewustwording van de bekkenbodem
 • Bewustwording van de buikdruk, inzicht in de buikdruk tijdens dagelijkse activiteiten en opvangen van de buikdruk
 • Optimaliseren van de bekkenbodemspierfunctie en toepassen tijdens dagelijkse activiteiten
 • Optimaliseren van het toiletgedrag
 • Adviezen voor de eerste zes weken na de operatie

Na de operatie worden eerst zes weken rust geadviseerd. Gedurende deze weken moeten de wonden helen. In deze periode wordt aanbevolen geen activiteiten uit te voeren waarbij de buikdruk toeneemt. De bekkenbodemspieren mogen rustig geoefend worden, echter nog niet op kracht.
Na zes weken wordt de bekkenfysiotherapie hervat.

De bekkenfysiotherapie na de operatie bestaat uit:

 • Opnieuw leren voelen (bewustwording) van de bekkenbodem
 • Bekkenbodemspiertraining
 • Reduceren en opvangen van de buikdruk
 • Toepassen van bekkenbodemspieroefeningen en buikdrukreductie in het dagelijks leven

Pijnklachten na operaties
Na bovenstaande operaties kan er pijn ontstaan die na 6-8 weken minder wordt of is verdwenen. Is die pijn gelokaliseerd in het bekkenbodemgebied of in onderbuik en/of onderrug dan kan dit te maken hebben met de bekkenbodem. Ook dan is het raadzaam advies in te winnen bij de bekkenfysiotherapeut.
Seksualiteit
Een operatie in het bekken/bekkenbodemgebied is niet niets. Het kan zijn dat u na de operatie opziet om weer gemeenschap te hebben of u bemerkt dat het niet meer zo is als voor de operatie. Dit kan voor u en uw partner zeer teleurstellend zijn. Blijf hier niet mee rond lopen, u bent niet de enige! Uw huisarts/specialist of bekkenfysiotherapeut kan u daarbij helpen.