Onderzoek

Tijdens het eerste consult worden uw klachten geinventariseerd en wordt er uitgebreid gevraagd naar uw gewoontes op gebied van plassen en ontlasten. De bekkenfysiotherapeut geeft voorlichting over de functie van het bekken en de bekkenbodem in relatie tot de klacht waarmee u komt.

De bekkenfysiotherapeut gebruikt de gegevens van de gynaecoloog, uroloog en incontinentieverpleegkundige maar zal vanuit haar eigen specifieke deskundigheid een aantal aanvullende vragen hebben. Mogelijk wordt u gevraagd een plas- of ontlastingsdagboek bij te houden om goed zicht te krijgen op de ernst van uw klachten.

Naast het algemeen lichamelijk onderzoek zijn bekkenfyiotherapeuten speciaal opgeleid en getraind in het uitvoeren van een inwendig onderzoek waarbij de functie van het bekken, de bekkenbanden en de bekkenbodemspieren of de aanwezigheid van verzakkingen wordt beoordeeld.

Afhankelijk van de klacht zal het onderzoek bij vrouwen vaginaal of anaal worden uitgevoerd. Bij urine- en / of verzakkingklachten meestal vaginaal, bij ontlastingsklachten anaal. Bij mannen is de bekkenbodem alleen via de anus te onderzoeken en zal het onderzoek dus anaal plaatsvinden. Het inwendig onderzoek geeft een vollediger beeld en de mogelijkheid tot het geven van optimale feedback aan de patient over het juist uitvoeren van de bekkenbodemoefeningen.

De bekkenfysiotherapeut kan gebruik maken van inwendig toegepaste apparatuur zoals myofeedback. Hiermee wordt de activiteit en spierspanning van de bekkenbodem in beeld gebracht. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de vaginale of rectale trainingsballon. De rectale ballon wordt langzaam met lucht gevuld waarbij gekeken wordt hoe de mogelijkheid tot vulling en het vullinggevoel van de endeldarm is.

Inwendig onderzoek en behandeling zal alleen worden toegepast na uw uitdrukkelijke toestemming. Wanneer u bezwaar heeft tegen dit onderzoek kunt u dit kenbaar maken en zal de bekkenfysiotherapeut met u zoeken naar andere (voor u minder belastende) mogelijkheden uw bekken en bekkenbodem te onderzoeken.