Vergoedingen

De behandelingen door de bekkenfysiotherapeut worden vergoed door de zorgverzekeraar als u zich aanvullend verzekerd heeft voor fysiotherapie. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, hangt af van welke aanvullende verzekering u heeft gekozen. Omdat elk aanvullend pakket andere verzekeringsvoorwaarden kent, is het raadzaam in de polisvoorwaarden de vergoedingen die u krijgt voor (bekken)fysiotherapie na te kijken.

Controleer in uw aanvullende polis hoeveel behandelingen u uit uw aanvullende verzekering vergoed krijgt. Houdt u daarbij rekening met eventuele fysiotherapeutische behandelingen die u elders heeft ondergaan. Voor meer informatie hierover kunt u het beste contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Vanaf januari 2011 wordt de behandeling voor urine-incontinentie 9x vergoed vanuit de basisverzekering. Let op dat vergoeding vanuit de basisverzekering door de zorgverzekeraar wordt verrekend met uw eigen risico.

U kunt ook zonder verwijzing bij de fysiotherapeut terecht. Bekkenfysiotherapie Marielle Gielen heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De rekening wordt direct bij uw zorgverzekeraar ingediend.

Indien u niet aanvullend verzekerd bent of reeds uw vergoeding uit de aanvulling hebt opgebruikt zult u van mij een rekening ontvangen.

De in rekening gebrachte kosten zijn:

  • zitting bekkenfysiotherapie € 47,50
  • screening en intake/DTF € 47,50
  • intake na verwijzing € 47,50
  • zitting bekkenfysiotherapie aan huis € 60,00
  • niet nagekomen afspraak € 40,00

Bij het niet nakomen van een afspraak, of indien korter dan 24 uur voor de afspraak afgezegd, wordt de behandeling in rekening gebracht.