Vergoedingen

De behandelingen door de bekkenfysiotherapeut worden vergoed door de zorgverzekeraar als u zich aanvullend verzekerd heeft voor fysiotherapie. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, hangt af van welke aanvullende verzekering u heeft gekozen. Omdat elk aanvullend pakket andere verzekeringsvoorwaarden kent, is het raadzaam in de polisvoorwaarden de vergoedingen die u krijgt voor (bekken)fysiotherapie na te kijken.

Controleer in uw aanvullende polis hoeveel behandelingen u uit uw aanvullende verzekering vergoed krijgt. Houdt u daarbij rekening met eventuele fysiotherapeutische behandelingen die u elders heeft ondergaan. Voor meer informatie hierover kunt u het beste contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Vanaf januari 2011 wordt de behandeling voor urine-incontinentie 9x vergoed vanuit de basisverzekering. Let op dat vergoeding vanuit de basisverzekering door de zorgverzekeraar wordt verrekend met uw eigen risico.

U kunt ook zonder verwijzing bij de fysiotherapeut terecht.

Bekkenfysiotherapie Marielle Gielen heeft voor 2024 met de volgende zorgverzekeraars géén contract afgesloten.

 • Eucare (Inclusief Aevitae)
 • CZ (inclusief OHRA, Nationale Nederlanden, CZdirect, IZZ (door CZ) en Just)
 • Zorg en Zekerheid (inclusief AZVZ)
 • Eno (inclusief Salland Zorgverzekeringen)
 • ASR

Consequenties voor u als patiënt

 • Bij de zorgverzekeraars waar ik een contract mee heb hoeft u niets te doen. Ik declareer rechtstreeks bij uw verzekering.
 • Wanneer uw verzekering in de lijst van “geen contract” staat krijgt u van mij een nota.
 • Wanneer u een naturapolis heeft krijgt u van uw verzekering ongeveer 70% van het zogenaamde marktconforme tarief.
 • Wanneer u een restitutiepolis heeft, krijgt u het marktconforme tarief vergoed.
 • Indien u niet aanvullend verzekerd bent of reeds uw vergoeding uit de aanvulling hebt opgebruikt zult u van mij een nota ontvangen.

De in rekening gebrachte kosten zijn:

 • Zitting bekkenfysiotherapie € 60,00
 • Screening en intake/DTF € 60,00
 • Intake na verwijzing € 60,00
 • Zitting bekkenfysiotherapie aan huis € 72,50
 • Niet nagekomen afspraak € 55,00

Bij het niet nakomen van een afspraak, of indien korter dan 24 uur voor de afspraak afgezegd, wordt de behandeling in rekening gebracht.