Plasproblemen

Veel voorkomende plasklachten bij vrouwen.

  • De urinestraal is minder krachtig.
  • Het duurt soms even voordat de plas op gang komt.
  • Vaak en kleine beetjes plassen.
  • Moeten persen tijdens het plassen
  • Nadruppelen.
  • Na het plassen het gevoel hebben dat de blaas niet helemaal leeg is.
  • Een branderig gevoel tijdens het plassen.
  • De plas moeilijk of niet op kunnen houden.
  • ‘s Nachts meerdere malen moeten plassen.
  • Steeds terugkerende urineweginfecties

Bij vrouwen komen plasklachten vaak en op alle leeftijden voor. Hierbij geldt dat met het toenemen van de leeftijd vaak ook de plasklachten toenemen. De plasproblemen worden vaak veroorzaakt door het niet goed functioneren van de bekkenbodemspieren.

Als u te gespannen bekkenbodemspieren heeft kan u ook een onrustige ook wel overactieve blaas hebben. U moet dan vaak plassen. Vaak plassen betekent vaker dan 8 maal per dag bij vochtinname van anderhalf tot twee liter per dag en vaker dan tweemaal per nacht er uit moeten om te plassen. Het kan zelfs zo erg worden dat u misschien wel ieder uur moet plassen. Dit kan er langzaam ingeslopen zijn maar kan ook aangeleerd zijn.

Als u een blaasontsteking heeft gehad moest u in die periode vaak plassen. Soms blijft dat patroon bestaan als de ontsteking voorbij is. Het is lastig om dat weer af te leren. Het kan ook zijn dat u vaker plast omdat u bang bent urine te verliezen of gewoon voor de zekerheid. In alle gevallen is het van belang dat het normale plaspatroon weer wordt herstelt.

Als u vaak moeten plassen kan dat grote gevolgen hebben voor uw dagelijkse leven. Uitgaan of op visite gaan is voor u misschien niet meer mogelijk omdat er altijd een toilet in de buurt moet zijn.

Steeds terugkerende blaasontstekingen kan een zeer vervelend probleem zijn. Het is niet alleen pijnlijk maar u moet ook vaak naar de wc en plast steeds kleine beetjes. Ook zijn er vrouwen die geen klachten hebben en ongemerkt met een doorsluimerende blaasontsteking rondlopen. Het belangrijkste om te voorkomen dat u blaasontsteking krijgt is het goed uitplassen. Tijd nemen voor het plassen is belangrijk! Net zo als op de juiste manier op het toilet zitten! Goed uitplassen is niet altijd goed mogelijk b.v. als de bekkenbodemfunctie niet optimaal is. Als er een te gespannen bekkenbodem is wordt het uitplassen moelijker. Door een verzakking kan het zijn dat het uitplassen niet altijd goed lukt. Hierdoor blijft er urine achter en dat kan aanleiding zijn tot het ontstaan van een blaasontsteking.

Als u steeds weer opnieuw blaasontstekingen krijgt blijft u daar dan niet mee doorlopen. Het doorlopend gebruiken van antibiotica is niet goed. Om uw plasklachten te verminderen of zelfs geheel op te heffen zal uw bekkenfysiotherapeut middels een individueel behandelplan en gerichte oefentherapie werken aan het herstel van blaas- en bekkenbodemfunctie.