Verwijzingen

Bekkenfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. Een bekkenfysiotherapeut heeft na de opleiding fysiotherapie een 3 jarige specialistische post-HBO-opleiding gevolgd en richt zich op het voorkómen, diagnosticeren en behandelen van functiestoornissen en klachten binnen het gebied van buik, bekken, bekkenbodem en lage rug bij mannen en vrouwen.

Een verwijzing voor bekkenfysiotherapie kan gegeven worden door de uroloog, de gynaecoloog, de chirurg, de maag-darm-lever-arts en de huisarts.

Zonder verwijzing naar de bekkenfysiotherapeut
Vanaf 1 januari 2006 bestaat er de mogelijkheid om rechtstreeks naar de Bekkenfysiotherapeut te gaan zonder verwijzing van een arts. Uw huisarts wordt geïnformeerd over uw komst bij mij in de praktijk, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de bekkenfysiotherapeut te gaan, dan voer ik eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat ik eerst vast willen stellen of u bij mij aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan ik u doorsturen naar een andere zorgverlener of naar uw huisarts. Wanneer u wel behandeld kan worden bij mij in de praktijk, dan gaan we in overleg met u aan de slag!

Bij het aanmelden en maken van een afspraak zijn de volgende gegevens noodzakelijk:

  • naam, geboortedatum
  • persoonsnummer/BSN
  • adres, postcode, woonplaats en eventueel email adres
  • telefoonnummer vast en eventueel mobiel
  • naam van de huisarts en/of specialist