Plasproblemen

Plasklachten bij mannen komen vaak voor. Ongeveer 30% van de mannen boven de 50 jaar heeft last van plasklachten en met het ouder worden neemt dit percentage toe.

Mannen weten dat ze een prostaat hebben en denken dus in eerste instantie dat plasproblemen door de prostaat veroorzaakt worden. Maar ook een verminderde (overactieve) blaasfunctie, waar mogelijk in combinatie met een niet goed werkende bekkenbodemspier spelen een belangrijke rol bij het plassen. En juist die bekkenbodemspier is zelf heel goed te beïnvloeden.
De bekkenbodemspier van een man is meestal heel sterk. Dit komt door de vorm van het bekken en de urinewegen. Maar het komt ook vaak voor dat de bekkenbodem onvoldoende ontspant.
Geleidelijk verandert het plaspatroon tot er klachten ontstaan. Ook gedrag en gewoontes spelen een rol. Bijvoorbeeld het plassen ( beroepsmatig) te lang uitstellen of te weinig tijd nemen om rustig naar het toilet te gaan.
Veel voorkomende plasklachten:

 • vaak moeten plassen
 • kleine beetjes plassen
 • sneller en/of heftigere aandrang
 • het traag op gang komen van de straal
 • persen om te plassen
 • ‘hakkelende’ en/of minder krachtige straal
 • gevoel dat de blaas na het plassen niet leeg is
 • nadruppelen
 • het gevoel de plas niet uit te kunnen stellen
 • verlies van urine
 • pijn voor of tijdens het plassen
 • ’s nachts moeten plassen

Niet al deze klachten komen dagelijks in even sterke mate voor. Het hebben van klachten heeft vaak een negatieve impact op het welbevinden. Mannen zijn over het algemeen niet zo geneigd hun klachten rond te bazuinen. De meeste mannen hebben geen idee hoe ontzettend vaak dit voorkomt.
Het leven gaat snel, en plassen moet ook vaak “even gauw tussendoor”.

De behandeling bestaat uit het aanleren van goede plasgewoontes, gedragsverandering, en het leren herkennen van spanning en ontspanning in de bekkenbodemspier