Urineverlies

Een op de drie vrouwen heeft gedurende haar leven in enige mate last van ongewild urineverlies (incontinentie). Bij urineverlies  is er sprake van het niet goed kunnen ophouden van urine. Hoe vaak zoiets voorkomt kan wisselend zijn van af en toe, tot meerdere malen per week of per dag of zelfs ‘s nachts. Het kan optreden tijdens sporten, hoesten of lachen (stress urine-incontinentie).

Urineverlies kan ook optreden bij heftige aandrang om te plassen (urge-incontinentie). Ook de mate van urineverlies bij stress- en urge-incontinentie kan sterk verschillen.

Behalve stress of urge urine incontinentie heeft men vaak ook symptomen van allebei. We spreken dan van gemengde incontinentie.

Tot slot is er nog een vorm van incontinentie waarbij de blaas te vol blijft en gaat overlopen. Dit kan ontstaan door een overactieve bekkenbodem, door een verstoorde functie van het zenuwstelsel of door een blokkade in de plasbuis die het uitstromen van urine belemmert of het alleen met druppeltjes kan doorlaten. Dit wordt de overloopincontinentie genoemd.

Oorzaken voor urineverlies kunnen zijn: zwangerschappen, bevallingen,
verzakkingen, ouder worden en na (gynaecologische/urologische) operaties.
De hier genoemde oorzaken kunnen in meer of mindere mate de bekkenbodemfunctie verminderen met als gevolg urineverlies.

De bekkenfysiotherapeut zal  samen met u met een individueel behandelplan en gerichte oefentherapie werken naar herstel van de bekkenbodemfunctie, waardoor urineverlies wordt tegengegaan.